• Bu lông Neo đá0

Bu lông Neo đá

Giá bán: Liên hệ

* Bu lông neo đá/ Rock Bolts tiêu chuẩn DIN, ANSI, ISO....
* Cấp bền / Grade: 4.8; 5.8; 6.8;  8.8...

Mô tả sản phẩm

* Cấp bền / Grade: 4.8; 5.8; 6.8;  8.8…..
* Quy cách / Size: M12 – M30 
* Chiều dài / Length: L = 0.5m – 6 m 
* Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments:

– Hàng nhờ / Plain 
– Xi đen / Black oxide 
– Mạ kẽm nhúng nóng / Hop dip galvanize

Sản phẩm liên quan